• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Czy chcesz zostać niezależnym producentem energii elektrycznej?

 • Czy chcesz zostać niezależnym producentem energii elektrycznej?

  Czy chcesz zostać niezależnym producentem energii elektrycznej?

  Już w III kwartale 2014 roku gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać dofinansowanie z programu PROSUMENT.

  Założenia nowego programu NFOŚiGW (3 kwartał 2014 roku) dofinansowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych „Prosument”:

  1) Dofinansowanie do 40 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV (w okresie 2014-2015 lub do wyczerpania puli 100 mln zł) Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł w wypadku osób fizycznych.

  Dofinansowanie do 30 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (okres 2016-2020)

  2) Niskooprocentowana pożyczka (1% w skali roku) na okres 15 lat (kredyt na 100 % kosztów kwalifikowanych)

  3) Koszt kwalifikowany do instalacji fotowoltaicznej sieciowej to 8 000 zł za każdy kW zainstalowany dla instalacji do 10 kW, 6000 zł dla instalacji powyżej 10 kW

  4) Koszt kwalifikowany dla systemów fotowoltaicznych z zintegrowanym magazynem energii 13 000 zł / kW dla instalacji do 10 kW, 11 000 zł dla instalacji powyżej 10 kW

  5) Dopłaty do systemów fotowoltaicznych obejmują gospodarstwa domowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

  6) Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą uzyskać dopłatę z pominięciem banku

  7) Dofinansowanie ma wejść w życie w III kwartale 2014 roku

  Źródło: www.nfosigw.gov.pl