• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Czym jest Krajowa inteligentna Specjalizacja?

 • Czym jest Krajowa inteligentna Specjalizacja?

  Czym jest Krajowa inteligentna Specjalizacja?

  Inteligentne specjalizacje w ramach Unii Europejskiej określają specjalizacje, w których państwa członkowskie chcą się rozwijać, podnosić wydajność i konkurencyjność. W ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji wyodrębnione są gałęzie, w zakresie których projekty mogą liczyć na dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego. 8 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Jego składową jest Krajowa Inteligentna Specjalizacja.

  W jej skład wchodzi 19 krajowych inteligentnych specjalizacji, sklasyfikowanych wg grup:

   

  ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO:

  KIS 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne.

  KIS 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej.

  KIS 3. Wytwarzanie produktów leczniczych.

   

  BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

  KIS 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.

  KIS 5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).

  KIS 6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.

   

  ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

  KIS 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

  KIS 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo.

  KIS 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.

   

  SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

  KIS 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów.

  KIS 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku).

  KIS 12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

   

  INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

  KIS 13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

  KIS 14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.

  KIS 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.

  KIS 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących.

  KIS 17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

  KIS 18. Optoelektroniczne systemy i materiały.

  KIS 19. Inteligentne technologie kreacyjne.

   

  Źródło: www.mg.gov.pl