• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF

 • Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF

  Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF

  O pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Ponadto rolnik musi mieć przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2018 rok lub za 2019 rok.

  Nabór wniosków trwa do 30 września do 29 października 2019 roku.

  Wysokość pomocy zależy od liczby nowoutworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy można liczyć na otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł, przy dwóch nowych miejscach pracy premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

  Nowością w tegorocznym naborze jest także krąg osób, które mogą ubiegać się o wsparcie. Z premii mogą korzystać ci, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Premia przeznaczona jest również dla osób, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną pozarolniczą działalność gospodarczą lub zakończyły prowadzenie działalności co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku oraz dla tych, którzy swój biznes już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności lub chcą kontynuować określoną kodem PKD działalność po 24 miesięcznej przerwie (wynikającej z wykreślenia tej działalności z CEDIG). Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Obejmuje on kilkaset tzw. kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), pod którymi można będzie zarejestrować i prowadzić firmę. Pieniądze można przeznaczyć m. in. na:

  -sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;
  -produkcję mebli i wyrobów z drewna;
  -turystykę wiejską;
  -przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych;
  -usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi;
  -działalność informatyczną, komputerową i elektroniczną;
  -sprzedaż internetową;
  -działalność architektoniczną i inżynierską, usługi rachunkowości, księgowe, audytorskie, techniczne;
  -działalność weterynaryjną.

  Kolejna korzystna zmiana dotyczy obowiązku ubezpieczenia w ZUS. Beneficjent po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może pozostać w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii.

  Mapa ASF: mapa ASF

  Źródło: www.arimr.gov.pl