• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dofinansowanie na edukację ekologiczną społeczności obszarów chronionych

 • Dofinansowanie na edukację ekologiczną społeczności obszarów chronionych

  Dofinansowanie na edukację ekologiczną społeczności obszarów chronionych

  29 stycznia bieżącego roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych na obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci Natura 2000 i parków narodowych, w celu budowy świadomości nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu. Nabór potrwa do 29 kwietnia 2016 roku.

  O dofinansowanie ubiegać się mogą:

  • Regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
  • parki narodowe,
  • jednostki administracja rządowej lub samorządowej,
  • jednostki badawczo-naukowe,
  • uczelnie,
  • pozarządowe organizacje ekologiczne – POE,
  • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
  • urzędy morskie.

  Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
  Konkurs odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych).