• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje do 70% dla firm na obszarach wiejskich woj. Podlaskiego

 • Dotacje do 70% dla firm na obszarach wiejskich woj. Podlaskiego

  Dotacje do 70% dla firm na obszarach wiejskich woj. Podlaskiego

  Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje w gminach wiejskich położonych na obszarach Natura 2000 ( powierzchnia chroniona wyższa niż 18,12% w gminie) mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje inwestycyjne  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,  Działanie 1.5 „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000”. Wykaz obszarów znajduje się w dalszej części wiadomości.

  Priorytetowo będą traktowane następujące inwestycje:

  • Związane z tworzenie nowych miejsc pracy,
  • Realizowane przez mikroprzedsiębiorstwa z obszarów zależnych od Natura 2000, które nie otrzymały dotychczas dotacji z RPOWP 2007-2013 oraz RPOWP 2014-2020.
  • Zawierające elementy dotyczące odnawialnych źródeł energii, lub ograniczeniem negatywnego wypływu na środowisko,
  • Związane z ekoinnowacją,
  • Dotyczące rozwoju istniejącego produktu turystycznego (inwestycje w branży turystycznej).

   

  Termin naboru wniosków: 30 czerwca 2017 r.

   

  Poziom wsparcia:

  Dotacje do 70% wartość wydatków kwalifikowalnych.

  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych podlagających dofinansowaniu to – 1 mln PLN

   

  Wykaz gmin: Zestawienie_udzialu_powierzchni_obszarow_Natura_2000_w_gminach_wojewodztwa_podlaskiego