• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje i pożyczki na założenie własnej firmy

 • Dotacje i pożyczki na założenie własnej firmy

  Dotacje i pożyczki na założenie własnej firmy

  Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą mogą liczyć na dotacje w wysokości 100 tys. zł, 24 tys. zł oraz atrakcyjną nisko oprocentowaną pożyczkę do 80 tys. zł .

  1.

  Lokalne Grupy Działania (LGD) z naszego województwa (instytucje pośredniczące w udzielaniu dotacji UE) w IV kwartale 2016 roku i na początku 2017 roku będą udzielać bardzo atrakcyjnych dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacje wyniosą 100 tys. zł, wypłacane w formie zaliczki 80% i 20% w formie refundacji po całkowitym rozliczeniu projektu. Wnioskodawcą może być osoba zamieszkała na obszarze wiejskim. W ramach projektów nie będzie wymagane tworzenie dodatkowych miejsc pracy, ani wnoszenie wkładu własnego (za wniesienie wkładu własnego będzie można otrzymać dodatkowe punkty przy ocenie). Preferowane będą projekty związane z lokalną gospodarką i wykazujące innowacyjność. Szczegółowe kryteria oceny będą ustalane indywidualnie przez właściwą LGD.

  2.

  W pierwszym kwartale 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków z programu RPO, działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.
  W subregionie suwalskim, który obejmuje:
  Subregion Suwalski:
  -miasto Suwałki
  -powiat suwalski
  -powiat sejneński
  -powiat augustowski
  -powiat sokólski
  -powiat moniecki
  zostały wyłonione 2 instytucje oferujące dotacje. Planowane jest udzielanie wsparcia nowo powstałym firmą w postaci dotacji 24 tys. zł oraz wsparcia pomostowego przez 6 miesięcy w kwocie 1000 zł i kolejnych 6 miesięcy do kwoty 540 zł. Z dofinansowania będą mogły stożkować osoby także osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

  3.

  Przyszli przedsiębiorcy będą mogli także skorzystać z pożyczek 0,44% do kwoty 80 tys. zł. Osobami uprawionymi są do składania wniosków są:
  -studenci ostatniego roku studiów wyższych lub
  -absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
  -zarejestrowani bezrobotnym.
  Szerzej o tym programie opisaliśmy w artykule: Pożyczka na założenie działalności gospodarczej.