• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na działania modernizacyjne mające na celu podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw z województwa Warmińsko – Mazurskiego

 • Dotacje na działania modernizacyjne mające na celu podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw z województwa Warmińsko – Mazurskiego

  Dotacje na działania modernizacyjne mające na celu podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw z województwa Warmińsko – Mazurskiego

  Aż 85% dofinansowania otrzymać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa województwa warmińsko – mazurskiego na inwestycje zakładające lepsze wykorzystanie energii, w tym zastosowanie energii odnawialnej (OZE). Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu mającego na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wynosi 500 000,00 PLN, maksymalna natomiast 5 000 000,00 PLN. Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r. Ogólna pula środków unijnych przeznaczona na wsparcie w tym zakresie to 42 400 000,00 PLN.

  29 lutego bieżącego roku rusza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. Zakończenie naboru przewiduje się na 30 marca 2016 roku.
  Wnioski składać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

  Dotowane będą projekty zakładające:
  1. modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
  2. modernizację instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
  3. głęboką, kompleksową modernizacją energetyczną budynków w przedsiębiorstwach (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
  4. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
  5. wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
  6. zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
  7. audyt energetyczny (jako element projektu).
  Preferencje otrzymają projekty, dążące do uzyskania wysokiego wskaźnika oszczędności energetycznej.