• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na wsparcie podlaskiech przedsiębiorstw w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych w 2012

 • Dotacje na wsparcie podlaskiech przedsiębiorstw w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych w 2012

  Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP.

  Termin składania wniosków upływa 14 września 2012 r. o godzinie 15.30.

  Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 36 130 705 zł

  Podmioty uprawnione do składania wniosków:

  Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach niniejszego konkursu Beneficjentami pomocy mogą być tylko i wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w województwie podlaskim.
  Typy projektów mogących otrzymać dofinansowanie:

  1)      utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną

  2)      tworzenie i rozbudowa narzędzi i systemów informatycznych w MŚP prowadzących do osiągania sprawnej organizacji wewnętrznej (back-office), sprawnej obsługi klientów (front-office) oraz zapewnienia interoperacyjności systemów,

  3)      projekty w zakresie integracji działań biznesowych między kooperującymi firmami, wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów, systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów, systemów bazodanowych, integracja systemów, budowa i rozbudowa systemów transmisji danych pomiędzy MŚP i ich kontrahentami,

  4)      projekty w zakresie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych (typu B2B) w formie elektronicznej obejmujących maksymalnie dwa MŚP,

  5)      projekty z zakresu zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, w tym w szczególności: zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (Enterprise Resource Planning), systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management), usług doradczych dotyczących zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, budowy lub przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie.

   

  Minimalna wartość projektu to odpowiednio:

  – mikroprzedsiębiorstwa – 30 000 zł wydatków kwalifikowalnych.

  – małe i średnie przedsiębiorstwa -100 000 zł wydatków kwalifikowalnych.

  Kwota i poziom dofinansowania oraz wkład własny Beneficjenta:

  Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 50% do 70%. Pozostała część to wkład własny przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1 000 000 zł.