• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje z ZUS – nawet 500 000 złotych dotacji na poprawę BHP w Twojej firmie

 • Dotacje z ZUS – nawet 500 000 złotych dotacji na poprawę BHP w Twojej firmie

  Dotacje z ZUS – nawet 500 000 złotych dotacji na poprawę BHP w Twojej firmie

  ZUS w ramach programu Prewencja Wypadkowa prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu utrzymanie zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. W praktyce działania te zakładają zmniejszenie ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a oznaczają głównie zakup urządzeń odciążających pracownika, np. wózków widłowych. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Nabór wniosków do konkursu ma trwać przez najbliższe lata.

  Dla kogo?

  Bezzwrotna dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców – płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe, których firma charakteryzuje się niewystarczającym bezpieczeństwem pracy. Oznacza to, iż pracownicy narażeni są na różnorodne urazy i choroby zawodowe, w wyniku pracy w nieodpowiednich warunkach (np. niedostateczne oświetlenie, brak wentylacji, nadmierny hałas, nieodpowiednia odzież robocza) lub stałej konieczności użycia dużej siły fizycznej (np. ręczne przenoszenie, podnoszenie ciężkich przedmiotów).

  Poziom finansowania

  Zależnie od rodzaju przedsiębiorstwa, a mianowicie liczby zatrudnionych w nim osób, wnioskodawca otrzymać może do 500 000 zł. wsparcia (duże przedsiębiorstwo – 250 i więcej pracowników) przeznaczonego na działania inwestycyjno- doradcze, przy czym część budżetu projektu podlegająca dofinansowaniu to 20%. 60% dofinansowania otrzymać mogą średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników), 80% – małe przedsiębiorstwa (10-49 pracowników) i 90% – mikro przedsiębiorstwa (1-9 pracowników).

  Wsparcie ZUS przeznaczone może zostać na:

  1. Działania inwestycyjne, odnoszące się przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych), np.:
  • Zakup i instalacja różnego rodzaju urządzeń, głównie: urządzeń ochronnych (np. kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, mat, podłóg, obrzeży, krawędzi), obudów, kabin i osłon, urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego (np. wózki paletowe, wózki jezdniowe) etc.;
  • Zakup środków ochrony indywidualnej (dla firm zatrudniających do 49 pracowników);
  • Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.
  1. Działania doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania BHP, np.:
  • Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami;
  • Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy (czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne, uciążliwe, pyły);
  • Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń;
  • Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy;
  • Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych;
  • Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej;
  • Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

  Jakie projekty realizowaliśmy?

  W 2015 roku zrealizowaliśmy szereg projektów inwestycyjnych w firmach: zakup wózków widłowych, podnośników, instalacji wentylacyjnych, wind towarowych, czy środków ochrony indywidualnej. Wykonaliśmy też prace doradcze mające na celu poprawę procedur i bezpieczeństwa pracowników.