• (+48) 796-161-303
  • kancelaria@mir-consulting.pl
  • Facebook

FORUM KADRY WSPOMAGANIA OŚWIATY

Mamy przyjemność poinformować, że 27 września 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego. Projekt będzie realizowany przez MIR CONSULTING w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku będącym jednostką organizacyjną AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski oraz z Zachodniopomorską Grupą Doradczą w Szczecinie. Projektowi patronuje Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia.

 

Tematem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział pracowników instytucji wspomagających i trenerów w szkoleniach i przeprowadzenie przez nich kompleksowego procesu wspomagania w placówkach. W projekcie weźmie udział 900 osób.

 

Projekt będzie realizowane w terminie do 2020-05-31 na obszarze całego kraju. Całkowita wartość projektu to 7 363 753,45 zł, wartość dofinansowania to 7 142 840,84 zł nr umowy: POWR.02.10.00-00-7025/18-00

 

Szanowni Państwo,

Działania w ramach naszych projektów realizowanych na zlecenie MEN wpisują się w politykę oświatową ministerstwa. Kompetencje kluczowe są elementem zaplanowanych przez MEN na rok szkolny 2019/2020 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020?fbclid=IwAR1OeKzWLk6AlQWRvUrmWU92ym_nCJJTgzStIFmYVELykteNhmQgLl-G-S8

 

Projekt pn. „Forum kadry wspomagania oświaty” jest realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020.