• (+48) 796-161-303
  • kancelaria@mir-consulting.pl
  • Facebook

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011

  • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011

    W 2011 roku planowana jest kolejna edycja konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

    Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz tzw. organizacje kościelne mogą starać się o dofinansowanie projektów w konkursie ofert w ramach czterech priorytetów Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Termin składania ofert zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w styczniu 2011 i przypadnie na miesiąc luty.