• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Granty na badania dla podlaskich firm z sektora MŚP

 • Granty na badania dla podlaskich firm z sektora MŚP

  Granty na badania dla podlaskich firm z sektora MŚP

  Podlascy przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć proces wdrażania innowacji w firmie mogą ubiegać się o bon na badania do wysokości 100 tys. zł. Wyniki przeprowadzonych prac mogą być wykorzystane do pozyskania dotacji na  wdrożenie prac rozwojowych.

   

  Kto może ubiegać się o grant?

  O powierzenie grantu mogą ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego, którzy zamierzają zrealizować biznesowe przedsięwzięcie rozwojowe na terenie województwa podlaskiego.

   

  Na co można przeznaczyć grant?

  • audyt technologiczny
  • zakup usług badawczych,
  • nabycie licencji,
  • wydatki związane z przejściem procedury ochrony patentowej, w tym dokonywanie zgłoszeń: wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych oraz wydatki związane z uzyskaniem praw ochronnych na wzór użytkowy lub uzyskaniem praw
   z rejestracji na wzór przemysłowy,
  • nabycie wyników prac B+R, które może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą.

   

  Jaką wartość grantu można otrzymać?

  wartość grantu na wsparcie jednego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 100 000,00 zł oraz 70 % wartości kwalifikowalnych wydatków.

   

  Do kiedy można składać wnioski o powierzenie grantu?

  Nabór wniosków przeprowadzany jest w trybie ciągłym. Wnioski o powierzenie grantu można składać do dnia, w którym łączna wartość przedsięwzięć, na realizację których zawarto umowy o powierzenie grantu, powiększona o łączną wartość przedsięwzięć wynikającą ze złożonych wniosków o powierzenie grantu, będących w trakcie oceny, przekroczy 10 600 000,00 zł, jednak nie później niż do 28 września 2018 r. do godziny 16:00.

   

  Preferencje:

  • Wniosek dotyczy przedsięwzięcia mającego na celu zwiększenie sprzedaży, zysku lub zatrudnienia.
  • Wniosek dotyczy  przedsięwzięcia  rozwojowego  ukierunkowanego  na  wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej
  • Przedsięwzięcie dotyczy sektorów gospodarki zaliczanych do inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego