• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Nawet 100 000 złotych na działalność gospodarczą

 • Nawet 100 000 złotych na działalność gospodarczą

  Nawet 100 000 złotych na działalność gospodarczą

  O dotację w wysokości do 100 000 zł ubiegać się można w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczone są rozpoczęcie, ale także rozwój działalności gospodarczej. Konkursy rozpoczną się w 2016 roku.

   

  Dofinansowanie przeznaczone jest dla:

  • beneficjentów „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”,
  • osób ubezpieczonych w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, których gospodarstwo rolne ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro.

  Gospodarstwo beneficjenta powinno być położone w miejscowości należącej do:

  • gminy wiejskiej,
  • gminy miejsko- wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

  Ponadto, gospodarstwo powinno w roku poprzednim pobierać płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

   

  Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacane będą w dwóch ratach. Pierwsza to 80% kwoty wsparcia, druga- 20%. O przyznaniu dotacji zadecyduje biznesplan, który powinien zakładać utworzenie przynajmniej 1 nowego miejsca pracy. Na szczególne uznanie mogą liczyć działalności charakteryzujące się innowacyjnością oraz te, które realizowane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia.

   

  Działalność gospodarcza, na którą przyznana zostanie dotacja musi funkcjonować co najmniej 5 lat. Beneficjent zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS, co oznacza, że do upływu 5 lat od dnia otrzymania II raty wsparcia nie może wnosić składek do KRUS.