• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Podpisaliśmy umowę na realizację projektu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 • Podpisaliśmy umowę na realizację projektu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

  Podpisaliśmy umowę na realizację projektu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

  Mamy przyjemność poinformować, że 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego. Projekt będzie realizowany przez MIR CONSULTING w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku będącym jednostką organizacyjną AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski.

  Tematem projektu jest zorganizowanie szkoleń i doradztwa dla 420 osób: pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia
  nauczycieli ( PDN ), publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych ( PPP), bibliotek pedagogicznych ( BP),doradców metodycznych ( DM) oraz indywidualnych specjalistów i trenerów (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. wymienionych instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy) w celu przygotowania ich do realizacji wspomagania w zakresach kompetencji kluczowych. Projekt będzie realizowane w terminie od 2018-02-01 do 2019-06-30 na obszarze całego kraju. Całkowita wartość projektu to 3 865 261,42 zł, wartość dofinansowania to 3 749 303,57 zł.

  1 strona

  Projekt pn. „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” jest realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020.

  FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb