• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Pożyczka 0% dla firm w województwie Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim

 • Pożyczka 0% dla firm w województwie Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim

  Pożyczka 0% dla firm w województwie Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim

  Do 15 września 2015 roku (do godz. 15.30) przyjmowane będą wnioski o pomoc finansową na rozwój działalności. Nawet 200 tysięcy złotych w ramach pożyczki 0% mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, albo jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, które spełniają warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP).

  Pożyczki przyznawane są zgodnie z zasadami pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013. Przedsiębiorcy ubiegający się o fundusze muszą zatem posiadać siedzibę i prowadzić działalność na terenie obszaru Polski Wschodniej, a w szczególności województwa warmińsko- mazurskiego. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, natomiast okres karencji w spłacie kapitału- 6 miesięcy.
  Pożyczka przeznaczona może być na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych,
  • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

  Pożyczkobiorca nie może posiadać zaległości publiczno- prawnych (US,ZUS) oraz wobec instytucji finansowych. Z finansowania wykluczone zostały: rolnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy,
  a w przypadku firm transportowych środki transportu. Nie został określony wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej- istnieje możliwość finansowania również nowo uruchomionej działalności. Nie ma możliwości refinansowania poniesionych nakładów, czy też spłaty kredytów
  i innych zobowiązań.
  Wnioski o pożyczkę należy składać do Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
  ul. Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk. Również Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie otrzymała wsparcie w kwocie 3 milionów złotych, przeznaczone na udzielanie pożyczek dla MŚP.