• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Pożyczki 0% dla firm z województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego

 • Pożyczki 0% dla firm z województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego

  Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi oferuje atrakcyjne pożyczki bez oprocentowania ( 0 %), z których mogą korzystać przedsiębiorcy z województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Pożyczki są udzielane w ramach projektu: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”.

  Pożyczkobiorca:

  – mikro, mały i średni przedsiębiorca,

  – przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą,

  – zarejestrowany, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie obszaru Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie)

   

  Kwota pożyczki:

  – maksymalna kwota pożyczki  – 300.000 zł,

  – pożyczka może być udzielana do 100% inwestycji,

   

  Oprocentowanie i prowizja:

  – oprocentowanie  – 0%,

  – prowizja – 0%,

  Pożyczki udzielane są na warunkach  korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,

   

  Okres spłaty:

  – maksymalny okres finansowania do 5 lat,

  – karencja w spłacie do 6 miesięcy,

   

  Finansowane przedsięwzięcia:

  – inwestycje polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,

  – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

  – tworzenie nowych miejsc pracy,

  – wdrażające nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

  – inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP,

   

  Zabezpieczenie:

  Weksel własny in blanco, poręczenie, hipoteka, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa, cesja, ubezpieczenie wierzytelności, blokada środków na rachunku bankowym.