• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Celem PO Polska Cyfrowa 2014-2020 jest poprawa jakości życia, dzięki wykorzystaniu potencjału cyfrowego. W ramach aktualnej PO PC realizowane są 4 osie priorytetowe, tj.:

  • Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
  • E-administracja i otwarty rząd,
  • Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
  • Pomoc techniczna.

  Przedsięwzięcia są częściowo finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w granicach 80-85% w zakresie każdego z priorytetów). Łącznie na działania w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostaną przeznaczone kwoty: ok. 2,2mld zł ze środków europejskich oraz ok. 394 mln zł ze środków krajowych. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020 ruszył już częściowo w zakresie Priorytetu 2. (Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”). Na ten rok zaplanowano rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Priorytetów 1. 2. i 3.:

  • II kwartał:
  • Poddziałanie 2.3.1. „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki),
  • Poddziałanie 2.3.2. „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”,
  • III kwartał:
  • Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”,
  • Poddziałanie 2.3.1. „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Cyfrowe udostępnianie ISP ze źródeł administracyjnych),
  • Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”,
  • IV kwartał:
  • Działanie 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”,
  • Działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

  Źródło: www.polskacyfrowa.gov.pl , www.mac.gov.pl