• (+48) 796-161-303
  • kancelaria@mir-consulting.pl
  • Facebook

Relacja z realizacji projektu „Forum kadry wspomagania oświaty”

  • Relacja z realizacji projektu „Forum kadry wspomagania oświaty”

    Relacja z realizacji projektu „Forum kadry wspomagania oświaty”

    Od prawie roku realizujemy projekt pn. „FORUM KADRY WSPOMAGANIA OŚWIATY” finansowany ze środków PO WER przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie kończymy etap szkoleniowy, dzięki któremu 900 pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów podnosi swoje kompetencje w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.

    Projekt jest realizowany przez MIR CONSULTING w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku będącym jednostką organizacyjną AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski oraz z Zachodniopomorską Grupą Doradczą w Szczecinie. Projektowi patronuje Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia.