• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

RPO 2014-2020 – dotacje dla podlaskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Wsparcie dla innowacji w produkcji.

 • RPO 2014-2020 – dotacje dla podlaskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Wsparcie dla innowacji w produkcji.

  RPO 2014-2020 – dotacje dla podlaskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Wsparcie dla innowacji w produkcji.

  Jednym z ostatnich projektów w ramach RPO 2014-2020 dla podlaskiego, rozpoczynających się w bieżącym roku jest działanie: „Wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym”. Kapitał przeznaczony na dotowanie firm w ramach tego konkursu wynosi 40 mln zł. Dotacje mają pomóc w podniesieniu konkurencyjności regionu. Wsparcie jest kierowane do przedsiębiorstw wdrażających innowacje w procesach produkcyjnych. Dofinansowanie nowatorskich przedsięwzięć ma odbywać się na dwóch płaszczyznach: kapitał na innowacje produktowe i procesowe. Dotacje mają pomóc lokalnemu rynkowi w rozwinięciu skrzydeł, dzięki wprowadzaniu nowoczesnych maszyn i istotnej redukcji kosztów, co wpłynie na unowocześnienie procesów i wydolność produkcji.

  Głównym założeniem konkursu który zostanie ogłoszony na przełomie 2015 i 2016 roku jest zmotywowanie przedsiębiorstw do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i procesów w produkcji, zdobywania patentów. Wspieranie innowacyjności pozwoli uzyskać takie wartości jak:
  • umiędzynarodowienie produkcji – rozwój eksportu,
  • nowoczesne linie produkcyjne,
  • redukcja bezrobocia – większe zatrudnienie lokalnej społeczności,
  • zatrzymanie w kraju kapitału ludzkiego (inżynierowie, spec. ds. produkcji).
  Największy potencjał wśród branż funkcjonujących na rynku podlaskim ulokowany jest w:
  • produkcji rolnej: mleczarstwo, przetwórstwo owocowo-warzywne, produkcja maszyn dla rolnictwa,
  • przetwórstwie drzewnym: produkcja sklejek, płyt wiórowych, desek,
  • transporcie: nowoczesne szlaki komunikacyjne łączące Europę Zachodnią ze Wschodem, podniesienie wydolności transportowej województwa.
  Beneficjentami środków możliwych do pozyskania w konkursie są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Refundacja ma charakter pomocy de minimis i dotyczy wyłącznie kosztów kwalifikowanych.

  Maksymalne poziomy dofinansowania uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa:
  • Maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych dla firm mikro- i małych,
  • Maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych dla firm średnich,
  • Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych dla firm transportowych.
  Okres finansowania inwestycji nie może przekraczać 60 miesięcy.

  Źródło: www.rpo.wrotapodlasia.pl