• (+48) 796-161-303
  • kancelaria@mir-consulting.pl
  • Facebook

Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły

Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17. Realizatorem jest MIR CONSULTING SZYMON MIRONOWICZ. Projekt realizowany jest w partnerstwie z AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Patronat instytucjonalny nad projektem przyjęło Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w Suwałkach.

Celem projektu Zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział 420 (353 K 67 M) pracowników instytucji wspomagających i trenerów w szkoleniach i przeprowadzenie przez nich kompleksowego procesu wspomagania w 1260 placówkach w okresie od II 2018 do VIII 2019r

Grupa docelowa: 420 pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz indywidualnych specjalistów i trenerów z terenu całej Polski.

W ramach projektu zaplanowano :

Szkolenia, odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby uczestników, zgodnie z opracowanymi scenariuszami przez trenerów/moderatorów, składające się z części :

– szkolenia stacjonarne (70 godz. x 21 grup 20-osobowych) 3 spot. 3-dniowe (ok 24 godz. w trakcie jednego spotkania) zorganizowane w miastach wojewódzkich /powiatowych

– kurs e-learningowy ( 30 godz. w formie 4 modułów) treści kursu powiązane będą z treściami przekazanymi na części stacjonarnej, każdy moduł będzie kończył się praca zaliczeniową dla uczestników.

Zorganizowanie przez uczestników szkoleń procesu wspomagania w trzech placówkach przy wsparciu PPP, ODN i BP w okresie od X 2018-do V 2019 r. Będzie ono realizowane w obszarach związanych z rozwojem kluczowych kompetencji uczestników: matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, wykorzystania TIK, a także nauczania poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i wykorzystywanie metod aktywizujących uczniów oraz wychowania i kształtowania postaw z zachowaniem elementów wspomagania.

Z projektu wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie pozakonkursowym ORE: „ Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” oraz w innych projektach w przedmiotowym konkursie i w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.10.00 IP.02-00-005/16

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobranie na stronie PATRONA INSTYTUCJONALNEGO:

www.frr.org.pl/forum-kadry-wspomagania/

Szanowni Państwo,

Działania w ramach naszych projektów realizowanych na zlecenie MEN wpisują się w politykę oświatową ministerstwa. Kompetencje kluczowe są elementem zaplanowanych przez MEN na rok szkolny 2019/2020 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020?fbclid=IwAR1OeKzWLk6AlQWRvUrmWU92ym_nCJJTgzStIFmYVELykteNhmQgLl-G-S8

MIR CONSULTING SZYMON MIRONOWICZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MIR CONSULTING SZYMON MIRONOWICZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone plany wspomagania dla różnych typów palcówek (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe):

  1. Przedszkole_1
  2. Przedszkole Publiczne_2
  3. Szkoła Podstawowa_1
  4. Szkoła Podstawowa_2
  5. Szkoła Branżowa_1
  6. Technikum_1
  7. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych_1
  8. Liceum Ogólnokształcące _2