• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Wiosną w woj. Podlaskim ruszy kolejny nabór wniosków na fotowoltaikę – dofinansowanie 85%

 • Wiosną w woj. Podlaskim ruszy kolejny nabór wniosków na fotowoltaikę – dofinansowanie 85%

  Wiosną w woj. Podlaskim ruszy kolejny nabór wniosków na fotowoltaikę – dofinansowanie 85%

  Już w maju bieżącego roku ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (Działanie 5.1 RPOWP 2014-2020). Na dotacje w podlaskim przeznaczonych jest aż 80 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu objętego pomocą publiczną –maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych. Ostateczny poziom dofinansowania podany zostanie w ogłoszeniu o konkursie (kwiecień 2016).

  Na priorytetowe traktowanie liczyć mogą samorządy i lokalne społeczności planujące wdrożenie nowatorskich rozwiązań (np. technologicznych, organizacyjnych) z zastosowaniem OZE.
   

  Kto może ubiegać się o dotację?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • producenci rolni, grupy producenckie,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej),
  • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno- prywatnych,
  • Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

   

  Na co można otrzymać dotację?

  Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. Preferowane będą mikroinstalacje wykorzystujące energię słoneczną do 40 kW (fotowoltaika). Tak wysoki poziom dofinansowania pozwala na osiągnięcie pełnego zwrotu z inwestycji po 24 miesiącach.