• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Zmiany w programie PROSUMENT

 • Zmiany w programie PROSUMENT

  Zmiany w programie PROSUMENT

  W czerwcu bieżącego roku w programie Prostument wprowadzono kilka znaczących zmian.

  Oto ich wykaz:

  • W przypadku otrzymania dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z h taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii. A zatem nie ma prawa odsprzedawać nadwyżki prądu wytworzonego za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii po cenach gwarantowanych.
  • Od roku 2016 spadanie wysokość dotacji (z 40% do 30%) na inwestycje w małe elektrownie wiatrowe, mikrokogenerację mocy do 40 kWp oraz fotowoltaikę.
  • Ponadto zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami do produkcji energii elektrycznej oraz wydłużono do końca 2016 roku okres, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia, a więc wyższą dotację.
  • W rezultacie wydłużenia okresu obowiązywania wyższych stawek dotacji, zwiększono budżet programu przeznaczony na pomoc bezzwrotną z 240 mln zł na 280 mln zł.
  • Zdecydowanie obniżono dolny próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z 1 miliona do 200 tysięcy złotych.
  • Podniesiono też górną granicę puli środków na pożyczki z dotacją, o jakie będzie mógł się ubiegać bank. Bank będzie mógł wnioskować o dwukrotnie większą kwotę do 40 mln zł.
  • Zmianie uległy również zapisy odnośnie maksymalnych opłat i prowizji pobieranych przez banki.
  • W przypadku WFOŚiGW dopuszczono udzielanie przez fundusze dofinansowania jednostkom samorządu terytorialnego.
  • Zmodernizowany Prosument to także niższe stawki dotyczące maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikacji instalacji. Obniżki dotyczą kolektorów słonecznych (do 2000 zł/kW) oraz systemów fotowoltaicznych (do 7000 zł/kW dla instalacji o mocy do 5 kWp i 6000 zł/kW – powyżej 5 kWp).
  • Pozostałe zmiany odnoszą się do niektórych wymagań technicznych, m.in. dotyczących kotłów na biomasę, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, a także osób uprawnionych do projektowania i montażu instalacji.

  Znowelizowane zapisy programu będą obowiązywały dla nowych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW oraz dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 roku do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i banku, z którymi NFOŚiGW ma zawarte umowy udostępniania środków.

  Źródło: www.nfosigw.gov.pl