• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

DLACZEGO POLSKA BĘDZIE INWESTOWAĆ W INSTALACJE OZE?

 • DLACZEGO POLSKA BĘDZIE INWESTOWAĆ W INSTALACJE OZE?

  DLACZEGO POLSKA BĘDZIE INWESTOWAĆ W INSTALACJE OZE?

  Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii jest jednym z priorytetów wymienionych w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku.

  Inwestycje w OZE są priorytetem m.in. ze względu na wymogi dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla jakie UE stawia swoim członkom. Dlatego też 8 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o OZE.
  Cele jaki e wyznaczyła UE na najbliższe lata są dla Polski dużą szansą na rozwój nowych technologii. W założeniu do 2020 roku Polska na osiągnąć 15 procentowy udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii (UE ma osiągnąć 20 procentowy udział). Wszelkiego rodzaju działania maja przyczynić się do zwiększenia produkcji i wykorzystania OZE, redukcji emisji CO2, oraz poprawy bilansu energetycznego województw.