• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dofinansowanie na bieżącą działalność firm z Podlaskiego

 • Dofinansowanie na bieżącą działalność firm z Podlaskiego

  Dofinansowanie na bieżącą działalność firm z Podlaskiego

  Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Kwota wsparcia to nawet  164 747,31 zł. Wnioski mogą składać nawet jednoosobowe działalności gospodarcze wydatkami kwalifikowalnymi są koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dofinansowanie jest bezzwrotne i nie wymagające wkładu własnego.

  Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • zakupy towarów lub materiałów do produkcji,
  • opłaty stały (czynsz za wynajem, prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
  • spłata kredytów,
  • zakup materiałów biurowych i sanitarnych,
  • usługi z zakresu: obsługa kancelaryjna, księgowa, prawna,
  • zakup paliwa do pojazdów służbowych.

  Uzyskanie wsparcia jest także uzależnione od spadku obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID – 19.

   

  Kwotę wsparcia oblicza się poprzez stawki jednostkowe. Oznacza to liczbę etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE, którą mnoży się przez liczbę miesięcy utrzymanej działalności gospodarczej (maksymalnie do 3 miesięcy). Stawka 1 miesiąca za 1 pracownika to 7 845,11 zł. 2 pracowników 11 094,66 zł, 3 pracowników 13 588,13 zł.

  Na przykład: działalność zatrudniająca 3 pracowników przez okres 3 miesięcy = 13 588,13 x3 = 40 764,39 zł

   

  Nabór wniosku trwa od 22 czerwca do 30 czerwca 2020 roku.

   

  O wsparcie może ubiegać się przedsiębiorstwo spełniające następujące warunki:

  1. posiada odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy;
  2. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.;
  3. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
  4. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
  5. prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;
  6. według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
  7. posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.