• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dofinansowanie na informatyzacje w przedsiębiorstwach – woj. Warmińsko-Mazurskie

 • Dofinansowanie na informatyzacje w przedsiębiorstwach – woj. Warmińsko-Mazurskie

  Dofinansowanie na informatyzacje w przedsiębiorstwach – woj. Warmińsko-Mazurskie

  Do 10 sierpnia 2018 roku w Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przyjmowane są wniosku przedsiębiorców na dofinansowanie inwestycji polegających na wykorzystaniu nowoczesnych technologi informatycznych w firmie.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?
  Wsparcie uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadzące m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.).
  Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).
  Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

  Podstawą do określenia zakresu projektu powinien być audyt informatyczny w firmie.
  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
  Pomoc publiczna: Przedsiębiorstwa Średnie: 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Przedsiębiorstwa Małe: 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Pomoc de minimis: 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 1 000 000,00 PLN

  PREFEROWANE PROJEKTY WG. KRYTERIÓW PUNKTOWYCH
  • Projekt wykazuje wpływ na rozwój co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (drewno i meblarstwo, ekonomia wody w tym turystyka)
  • Rodzaj procesów objętych projektem
  • Poziom wkładu własnego o 5% więcej niż nominalny.
  • Wzrost zatrudnienia
  • Zakres zmian w działalności przedsiębiorstwa (ilość objętych procesów)
  • Zarządzanie jakością
  • Rozpoczęcie działań internacjonalizacyjnych przez przedsiębiorstwo