• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na turystykę i przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – RPO Podlaskie

 • Dotacje na turystykę i przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – RPO Podlaskie

  Dotacje na turystykę i przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – RPO Podlaskie

  W ramach RPO Podlaskie dofinansowane będą przedsięwzięcia przedsiębiorstw (w tym turystycznych) wpisujące się w lokalne strategie rozwoju (LSR) lub inne programy opracowane lokalnie, celem wyeliminowania wspierania projektów jednorazowych i odosobnionych. Projekty otrzymujące wsparcie w ramach działania powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się tworzeniem trwałych miejsc pracy. Wszystkie projekty muszą być zrównoważone finansowo, obok elementów takich jak analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza ryzyka muszą wykazać zapotrzebowanie na dany projekt. W przypadku projektów realizowanych przez firmy z sektora turystycznego promowana będzie współpraca w zakresie rozwoju istniejących wspólnych produktów turystycznych.

  Miejsce realizacji inwestycji:
  gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których obszary natura 2000 przekraczają 18,36% powierzchni danej gminy .

  Typy projektów:
  Wspierana będzie każda działalność gospodarcza wpisująca się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalnej społeczności. W ten sposób region ma szansę wykorzystać właściwie swoją „zieloność” i potencjał, m.in. w dziedzinie turystyki kwalifikowanej, rozproszoną energetykę opartą na źródłach odnawialnych oraz business & biodiversity.

  Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy;

  Termin naboru wniosków: rok 2016.

  Poziom wsparcia:
  Dotacje do 70% wartość wydatków kwalifikowalnych.
  W przypadku projektów z zakresu turystyki i kultury wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekraczać 2 mln euro.

  Źródło: www.rpo.wrotapodlasia.pl