• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na wzornictwo przemysłowe z Polski Wschodniej do 3 mln zł.

 • Dotacje na wzornictwo przemysłowe z Polski Wschodniej do 3 mln zł.

  Dotacje na wzornictwo przemysłowe z Polski Wschodniej do 3 mln zł.

  W lipcu 2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabór wniosków w ramach I etapu konkursu 1.4. Wzór na konkurencję z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Dzięki uczestnictwie w I etapie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dotacje inwestycyjne do wysokości 3 milionów złotych w kolejnym etapie.

  Wzornictwo jest istotnym elementem, od którego zależy sukces lub porażka przedsięwzięcia. Ma bezpośredni wpływ na formę produktu, często wpływa na technologię, cenę, procesy organizacyjne towarzyszące produkcji, a coraz częściej na cechy innowacyjne produktu. Największe efekty w zakresie wzornictwa przynoszą działania kompleksowe – nakierowane nie tylko na rozwój wzoru konkretnego produktu czy usługi, ale także na działania związane z zarządzaniem wzornictwem w przedsiębiorstwie.

   

  Tego typu wsparcie przewidziano w Programie Polska Wschodnia.  Chodzi o działanie „Wzór na konkurencję”, dzięki któremu firmy wprowadzą na rynek innowacyjne produkty lub usługi, odpowiadające potrzebom i wymaganiom klientów, skutecznie rozszerzą swoją ofertę i będą bardziej innowacyjne i konkurencyjne na rynku. Realizacja tego kompleksowego mechanizmu wpłynie także na wzrost wykorzystania przez firmy wzornictwa przemysłowego.

   

  Wsparcie „szyte na miarę”

   

  Tegoroczny konkurs dotyczy pierwszego etapu wsparcia. Maksymalna wartość dotacji, jaką może otrzymać firma to 100 tys. zł. Środki te umożliwią przeprowadzenie audytu wzorniczego, w ramach którego specjaliści zdiagnozują firmę m.in. w zakresie jej oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, trendów rynkowych oraz strategii marketingowej. Na podstawie dokonanych analiz wypracowany zostanie zestaw działań (strategia wzornicza) rekomendowanych do wdrożenia w drugim etapie wsparcia.

   

  Nabór trwa do 30.09.2018r. Co ważne, aby przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o wsparcie, muszą wcześniej wybrać wykonawcę audytu wzorniczego oraz zawrzeć z nim warunkową umowę. Wnioski oceni panel ekspertów, który weźmie pod uwagę nie tylko potencjał firmy do realizowania procesów wzorniczych, ale także kompetencje audytora. Po pierwszym etapie wsparcia firmy, które będą chciały wprowadzić na rynek swój nowy produkt lub usługę będącą efektem projektowania wzorniczego będą mogły starać się nawet o 3 mln zł dotacji na to w kolejnym konkursie.

   

   

  Dla kogo kierowane jest wsparcie?

   

  O dofinansowanie będą mogli ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej.

   

  Jak przebiega proces pozyskania dotacji?

   

  I ETAP – AUDYT WZORNICZY 

   

  W pierwszym etapie zewnętrzni wykonawcy przeprowadzą audyt wzorniczy i wspólnie z przedsiębiorcą dokonają zdefiniowania dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Audyt obejmować będzie m.in.:

  • analizę wzorniczą przedsiębiorcy oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
  • analizę potrzeb przedsiębiorcy w zakresie zarządzania wzornictwem,
  •  analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego przedsiębiorcy.

   

  Maksymalna wartość wsparcia w ramach etapu I wyniesie 100 tys. zł i będzie mogła stanowić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych audytu. Przedsiębiorca starający się o dofinansowanie będzie musiał przedstawić wykonawcę audytu, którego kompetencje i doświadczenie zostaną sprawdzone w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie.

   

  II ETAP – WSPARCIE NA WDROŻENIE DZIAŁAŃ

   

  W drugim etapie przedsiębiorca będzie mógł uzyskać wsparcie na wdrożenie w firmie działań rekomendowanych w wyniku audytu przeprowadzonego w etapie I. Wsparcie w ramach tego etapu będzie mogło być wykorzystane na usługi doradcze związane z realizacją projektu. W przypadku przedsięwzięć, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług wsparcie będzie mogło być udzielone również na zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z wprowadzeniem tych produktów (wyrobów lub usług) na rynek. W ramach II etapu nie można sfinansować kosztów budowlanych.

   

  Maksymalna wartość wsparcia w ramach II etapu wyniesie 3 mln zł.

   

  HARMONOGRAM NABORU

   

  I Etap

  • ogłoszenie konkursu maj 2018 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków lipiec 2018 r.
  • zakończenie naboru wniosków wrzesień 2018 r.