• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Pożyczki 0% w 2016 roku – Suwałki

 • Pożyczki 0% w 2016 roku – Suwałki

  Pożyczki 0% w 2016 roku – Suwałki

  W 2016 roku w Suwałkach będą dostępne pożyczki 0%, które będą mogli otrzymać przedsiębiorcy na cele inwestycyjne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  Pożyczki przyznawane są zgodnie z zasadami pomocy de minimis, nie są oprocentowane i nie będą pobierane żadne opłaty przy jej udzieleniu.
  Podstawowe założenia finansowania:

  • Okres kredytowania do 5 lat
  • Karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy
  • Atrakcyjne oprocentowanie

  Pożyczki przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na:

  • budowę lub nabycie nieruchomości, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, zakup środków transportu i wyposażenia,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tym: oprogramowania i licencji),
  • nabycie rzeczowego majątku obrotowego firmy.