• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Warmińsko-Mazurskie: Bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców

 • Warmińsko-Mazurskie: Bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców

  Warmińsko-Mazurskie: Bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców

  Wkrótce zostaną uruchomione granty z RPO WiM 2014–2020 dla mikro- i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Do podziału jest prawie 40 mln zł.

  14 września marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowę z Markiem Karólewskim, prezesem Warmińsko-Mazurskiego Agencji Rozwoju Regionalnego (WMARR). WMARR został wybrany grantodawcą w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20(Usługi dla MŚP).

  O bezwrotne granty będą mogły ubiegać się mikro- i małe przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego, a wysokość unijnego wsparcia uzależniona jest od liczby etatów w przedsiębiorstwie. Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorach: turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branżach objętych zakazem funkcjonowania w okresie pandemii.

  Źródło: link