• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w 2022 roku

 • Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w 2022 roku

  Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w 2022 roku

  O pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Nabór planowany jest na luty/marzec 2022r.

  Wysokość pomocy zależy od liczby nowoutworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy można liczyć na otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł, przy dwóch nowych miejscach pracy premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

  Z premii mogą korzystać ci, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Premia przeznaczona jest również dla osób, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną pozarolniczą działalność gospodarczą lub zakończyły prowadzenie działalności co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku oraz dla tych, którzy swój biznes już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności lub chcą kontynuować określoną kodem PKD działalność po 24 miesięcznej przerwie (wynikającej z wykreślenia tej działalności z CEDIG). Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki.

  Telefon kontaktowy to: 796 140 580

  Kryteria naboru poznamy w chwili ogłoszenia naboru wniosków, ale możemy sugerować się zasadami z roku poprzedniego:

  Zasady naboru w 2020 roku