• (+48) 796-161-303
  • kancelaria@mir-consulting.pl
  • Facebook

Projekty

Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” jest  finansowany  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17. Realizatorem jest MIR CONSULTING SZYMON MIRONOWICZ. Projekt realizowany jest w partnerstwie z AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Patronat instytucjonalny nad projektem przyjęło Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w Suwałkach.

Celem projektu  Zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział 420 (353 K 67 M) pracowników  instytucji  wspomagających  i  trenerów w szkoleniach i przeprowadzenie przez nich kompleksowego procesu wspomagania w 1260 placówkach w okresie od II 2018 do VIII 2019r

Grupa docelowa:   420  pracowników  publicznych  i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych      oraz     indywidualnych  specjalistów  i trenerów z terenu całej Polski.

W ramach projektu zaplanowano :

Szkolenia, odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby uczestników, zgodnie z opracowanymi scenariuszami przez trenerów/moderatorów, składające  się z części :

– szkolenia stacjonarne (70 godz. x 21 grup 20-osobowych) 3 spot. 3-dniowe (ok  24 godz.  w  trakcie jednego spotkania) zorganizowane  w miastach wojewódzkich /powiatowych

– kurs e-learningowy ( 30 godz. w formie 4 modułów) treści kursu powiązane będą z treściami przekazanymi na części stacjonarnej, każdy moduł będzie kończył się praca zaliczeniową dla uczestników.

Zorganizowanie przez uczestników szkoleń procesu wspomagania  w trzech placówkach przy wsparciu PPP, ODN i BP w okresie od X 2018-do V 2019 r. Będzie ono realizowane w obszarach związanych z rozwojem kluczowych kompetencji uczestników: matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, wykorzystania TIK, a także nauczania      poprzez      eksperymentowanie,    doświadczanie i   wykorzystywanie   metod     aktywizujących    uczniów   oraz wychowania  i kształtowania postaw z zachowaniem elementów wspomagania.

Z projektu wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie pozakonkursowym ORE: „ Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”  oraz w innych projektach w przedmiotowym konkursie i w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.10.00 IP.02-00-005/16

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobranie na stronie PATRONA INSTYTUCJONALNEGO:

www.frr.org.pl/forum-kadry-wspomagania/

MIR CONSULTING SZYMON MIRONOWICZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MIR CONSULTING SZYMON MIRONOWICZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ