• (+48) 796-161-303
  • kancelaria@mir-consulting.pl
  • Facebook

Usługi prawne

Oferta MIR Consulting kierowana jest w szczególności do przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, którym proponujemy stałą obsługę prawną.

Stała obsługa prawna polega na bieżącym rozwiązywaniu problemów prawnych klientów i eliminowaniu ich występowania w przyszłości. Stanowi ona najszerszą formę współpracy pomiędzy klientem a naszą firmą. W jej ramach zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Nasi prawnicy pozostają w stałej gotowości do pomocy w każdej sprawie, w której pojawia się zagadnienie prawne. W praktyce wsparcia takiego poszukują na co dzień zarówno prezesi jaki i księgowi, specjaliści od spraw sprzedaży czy kierownicy.

Wewnętrzna organizacja pracy naszej firmy oraz wspomagające ją rozwiązania informatyczne ułatwiają prawnikom monitoring aktualnych spraw klientów i nadzór nad pracą innych osób zaangażowanych w projekty. Rozwiązania te gwarantują także klarowny system wyceny wykonanych usług. Staramy się standaryzować dokumenty prawne, którymi posługują się nasi stali klienci, co podnosi ogólne bezpieczeństwo prawne oraz upraszcza załatwianie spraw stale powtarzających się w praktyce danego przedsiębiorstwa. Informatyzacja archiwów pozwala nam szybko odnaleźć akta spraw prowadzonych przez nas w przeszłości, potrzebne dla bieżących spraw prawnych lub w razie kontroli u klienta.

W ramach stałej obsługi prawnej nasi prawnicy m.in.:

  • udzielają porad prawnych m.in. z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy czy podatków,

  • opiniują i sporządzają projekty umów zawieranych przez klientów,

  • przygotowują projekty regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,

  • doradzają w sprawach korporacyjnych, uczestniczą w rokowaniach i negocjacjach,

  • pomagają w windykacji należności,

  • zastępują klientów w postępowaniach administracyjnych,

  • świadczą na preferencyjnych warunkach finansowych usługi zastępstwa procesowego.

Warunki wykonywania stałej obsługi prawnej określa umowa, którą zawieramy z naszymi klientami. Jej treść jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Określając wysokość naszego wynagrodzenia stosujemy rozsądne systemy rozliczeń uwzględniające nakład naszej pracy.