• (+48) 796-161-303
  • kancelaria@mir-consulting.pl
  • Facebook

Dotacje dla firm z Warmi i Mazur na inwestycje o charakterze innowacyjnym w 2012 roku.

  • Dotacje dla firm z Warmi i Mazur na inwestycje o charakterze innowacyjnym w 2012 roku.

    Zarząd województwa Warmińsko- Mazurskiego przesunął termin naboru wniosków na dzień 26 października 2012 r.

    Dotacje będą udzielane w ramach RPO WiM 1.1.7 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii”. O wsparcie finansowe na nowe inwestycje mogą wnioskować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Inwestycje muszą być ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie, lub zmiany organizacyjne i procesowe.

    Źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl