• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich (PROW 3.1.2) w 2013

 • Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich (PROW 3.1.2) w 2013

  Osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich będą mogły także w 2013 roku obiegać się o dotacje na podjęcie, lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia z PROW działanie 3.1.2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi w dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 r. Jest to najprawdopodobniej ostatni tego typu konkurs przewidziany na lata 2007-2013r.

  Informacje o konkursie

  Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

  Przykładowe projekty na jakie możesz otrzymać wsparcie to restauracja, przedszkole, sala weselna lub sklep.

  Wydatki kwalifikowalne:

  Inwestycja musi być uzasadniona ekonomicznie, czyli musi przynosić dochód. Powinna również spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  Wydatki inwestycyjne, które można dofinansować z dotacji:

  * budowa, rozbudowa, remont i modernizacja lokalu użytkowego
  * przebudowa lub remont i modernizacja budynku mieszkalnego
  * Zagospodarowanie terenu
  * Zakup maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia
  * Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
  * Zakup środka transportu (pod warunkiem, że służy do przewozu więcej niż 8 osób), naczepy lub przyczepy.
  * Inne koszty związane z projektem

  Ograniczenia związane z zakupem środka transportu z dotacji:

  * Jeśli planowana jest działalność transportowa to na zakup środków transportu można przeznaczyć maksymalnie trzykrotność pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych.
  * Jeśli planowana jest działalność inna niż transportowa to na zakup środka transportu można przeznaczyć maksymalnie równowartość pozostałych kosztów inwestycyjnych.

  Wydatki niekwalifikowalne:

  * Podatek VAT
  * Zakup nieruchomości
  * Zakup rzeczy używanych

  Poziom dofinansowania projektów:

  Pomoc udzielana jest na zasadach refundacji, czyli zwrotu 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

  Wysokość dotacji wynosi od 100 000 zł do 300 000 zł. O dotację można starać się kilka razy, ale należy pamiętać, że jeden podmiot może otrzymać maksymalnie 300 000 zł w trakcie trwania programu – lata 2007-2013.

  Limity pomocy w stosunku do nowoutworzonych miejsc pracy, przedstawiają się następująco.

  Warunek utworzenia jednego miejsca pracy zostaje spełniony w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu.

  1. 100 000 zł – jeśli chcesz utworzyć 1 miejsce pracy;
  2. 200 000 zł – jeśli chcesz utworzyć 2 miejsca pracy;
  3. 300 000 zł – jeśli chcesz utworzyć 3 miejsca pracy;

  Oznacza to, że jeśli chcesz otrzymać dotację na wybudowanie i wyposażenie sali weselnej i cała inwestycja będzie Cię kosztować łącznie 600 tyś zł (a także chcesz zatrudnić na pełen etat minimum 3 osoby), to w ramach tego działania będziesz mógł otrzymać do 300 tyś zł bezzwrotnej dotacji. Musisz jednak pamiętać, że ta dotacja przyznawana jest w formie refundacji, co oznacza, iż najpierw trzeba zrealizować inwestycje za własne pieniądze lub z kredytu, a dopiero po jej zrealizowaniu zwraca 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych w formie dotacji. Dlatego jeśli nie masz środków własnych w postaci pieniędzy lub też nie masz możliwości wzięcia kredytu, może być Ci bardzo ciężko zrealizować inwestycję, choć z pewnością dużym ułatwieniem jest możliwość uzyskania w tym roku zaliczki w wysokości maksymalnie 20% przyznanej dotacji.

  Aby uzyskać dotację Twoja inwestycja musi być uzasadniona pod względem ekonomicznym oraz powinna spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają dla niej zastosowanie (np. jeśli chcesz coś budować, konieczne będzie pozwolenie na budowę).

  Ponadto Twoje miejsce zamieszkania (może to być zameldowanie tymczasowe lub stałe), siedziba firmy oraz w przypadku inwestycji budowlanych – miejsce budowy, muszą znajdować się na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców (jeśli Twoja firma świadczy usługi dla rolnictwa lub leśnictwa i znajduje się w gminie miejsko wiejskiej to miasto może mieć wielkość do 20 tys. mieszkańców). Miejsce zamieszkania ważne jest tylko w przypadku osób fizycznych (czyli tylko w sytuacji, gdy chcesz założyć lub prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą lub spółkę cywilną).

  Źródło: www.arimr.gov.pl