• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na odnawialne źródła energii w Województwie Podlaskim w roku 2019

 • Dotacje na odnawialne źródła energii w Województwie Podlaskim w roku 2019

  Dotacje na odnawialne źródła energii w Województwie Podlaskim w roku 2019

  Na przełomie I i II kwartału 2019 roku Zarząd Województwa Podlaskiego uruchomi nabór wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii ( skr. „OZE”) – typ 5.

  O dofinansowanie mogą ubiegać się:
  -przedsiębiorcy (MŚP i duże przedsiębiorstwa),
  -producenci rolni, grupy producenckie,
  -spółdzielnie,
  -wspólnoty mieszkaniowe,
  -towarzystwa budownictwa społecznego,
  -organizacje pozarządowe,
  -kościoły i związki wyznaniowe,
  -jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  -jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  -jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

  Co może być przedmiotem inwestycji?
  Instalacje mające na celu produkcję energii z OZE na potrzeby własne (z biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) w szczególności energii elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych i energii cieplnej z pompy ciepła.

  Jaki jest poziom finansowania inwestycji?
  Do 85 % kosztów inwestycji w ramach pomocy de minimis.

  Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji od zaprojektowania, poprzez pozyskanie dofinansowania, a następnie rozliczenie uzyskanego wsparcia. Przygotowujemy projekty koncepcyjne, wyceny, dokumentację techniczną (w tym projekty budowlane) oraz pomagamy w uzyskaniu warunków przyłączenia instalacji do sieci (jeśli są wymagane).