• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na tworzenie wspólnych ofert w sektorze MŚP – woj. Warmińsko-Mazurskie

 • Dotacje na tworzenie wspólnych ofert w sektorze MŚP – woj. Warmińsko-Mazurskie

  Dotacje na tworzenie wspólnych ofert w sektorze MŚP – woj. Warmińsko-Mazurskie

  Do 15 czerwca 2018 roku w Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przyjmowane są wniosku przedsiębiorców na dofinansowanie inwestycji polegających na tworzeniu wspólnych ofert dwóch lub więcej przedsiębiorstw (pakietowanie usług).

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

   

  Schemat B – w ramach niniejszego schematu wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług (min. trzy różne produkty/ usługi oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa) i oferowanie ich klientom w formie połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem oferty przez które rozumie się wydatki mające na celu dostosowanie dotychczasowej oferty (produktu lub usługi) do potrzeb pakietu . Ponadto dofinansowanie zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców. Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

   

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  Pomoc publiczna: Przedsiębiorstwa Średnie: 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Przedsiębiorstwa Mikro i Małe: 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

   

  Pomoc de minimis: 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

   

  Minimalna wartość projektu: nie dotyczy.

   

  Maksymalna wartość wydatków objętych projektem: 1 700 000 zł.

   

  PREFEROWANE PROJEKTY WG. KRYTERIÓW PUNKTOWYCH (na bazie dokumentacji z 2017 roku)

  • Projekt wykazuje wpływ na rozwój co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (drewno i meblarstwo, ekonomia wody w tym turystyka).
  • Działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do dostosowania do zmian preferencji konsumenckich lub/i zmniejszenia sezonowości sprzedaży.
  • Poziom wkładu własnego o 5% więcej niż nominalny.
  • Liczba produktów / usług w pakiecie w ilości 8 sztuk, lub więcej.
  • Przedsiębiorstwa których oferta zostanie włączona do pakietu, w liczbie 6 lub więcej.
  • Wzrost zatrudnienia: co najmniej 2 do 6 etatów.
  • Oferta dostępna w co najmniej 1 języku obcym do 4 języków.
  • Przynajmniej jeden pakietowany produkt / usługa należy do całkiem innej niż pozostałe regionalnej specjalizacji.
  • Co najmniej jeden z partnerów uczestniczących w pakietowaniu produktów / usług należy do sektorów wysokiej i średniowysokiej techniki.