• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na założenie firmy dla mieszkańców z powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego monieckiego i m. Suwałki

 • Dotacje na założenie firmy dla mieszkańców z powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego monieckiego i m. Suwałki

  Dotacje na założenie firmy dla mieszkańców z powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego monieckiego i m. Suwałki

  Celem projektu „STARTER DLA MŁODYCH” jest rozwój postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia wśród 72 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19,  zamieszkujących powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki i m. Suwałki,  poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia
  w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego
  i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

  Projekt skierowany jest do :

  • osób biernych  zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy
   w wieku 18-29 lat z  powiatu  suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego monieckiego  i m. Suwałki,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r..

  W ramach projektu planowane są następujące działania:

  • Rekrutacja od  III kwartału 2021 r.  do II kwartału 2022 r.

  ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,

  ETAP 2: ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych,

  ETAP 3: rozmowa z doradcą zawodowym.

  Planowane jest przyjęcie 120 formularzy rekrutacyjnych które zostaną poddane ocenie formalnej
  i merytorycznej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

  • Szkolenie „Mój biznes” 72 uczestnikom zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze
   w zakresie zakładania i prowadzenia działalności, które zakończone będzie złożeniem biznes planów.
  • Dotacja inwestycyjna w wysokości 23 050 zł  przyznana dla 72 uczestników projektu
   na podstawie złożonych biznes planów które, otrzymały najwyższą ilość punktów.
  • Wsparcie pomostowe finansowe dla 72 uczestników projektu przez okres pierwszych
   6 miesięcy w kwocie maksymalnej 2600 zł netto.

   

  Oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów rekreacyjnych i przygotowanie biznesplanu.

  Kontakt w sprawie udziału w projekcie:

  Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie www: KONTAKT

  lub pisząc wiadomość bezpośrednio na adres: kancelaria@mir-consulting.pl