• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Granty dla start-upów – Szybka ścieżka

 • Granty dla start-upów – Szybka ścieżka

  Granty dla start-upów – Szybka ścieżka

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizuje obecnie Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Celem działania jest wzrost innowacyjności wskutek aktywnej działalności działów B+R. Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 zakłada wsparcie w wysokości globalnej 1,9 mld euro. W ramach tych środków planowana jest również realizacja kolejnych konkursów.

  Do konkursów w ramach „szybkiej ścieżki” mogą zgłaszać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mogą liczyć na dofinansowanie projektów z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad perspektywicznymi technologiami i produktami. Rozwiązanie musi wpisywać się w „Krajową inteligentną specjalizację”.

  Przy formalnościach zredukowanych do możliwego minimum, okres oczekiwania na decyzję nie przekracza 60 dni od momentu złożenia wniosku. Do końca maja 2015 do NCBR wpłynęło 179 wniosków o dofinansowanie. Łączna kwota, na którą opiewają wnioski to ok. 1,2 mld zł, z czego ok. 194,5 mln przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim. Aktualnie wnioski są sprawdzane pod względem formalnym.

   

  Źródło: www.ncbir.pl