• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Podpisaliśmy kolejną umowę na realizację projektu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 • Podpisaliśmy kolejną umowę na realizację projektu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

  Podpisaliśmy kolejną umowę na realizację projektu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

  Mamy przyjemność poinformować, że 27 czerwca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego. Projekt będzie realizowany przez MIR CONSULTING w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku będącym jednostką organizacyjną AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski oraz Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie. Projektowi patronuje Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia.

  Tematem projektu jest podniesienie kompetencji 624 dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu woj. wielkopolskiego w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE w okresie do końca VII.2020r. Wdrożenie programów nastąpi poprzez udział dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli w szkoleniach, zapewnienie indywidualnego doradztwa wspierającego wykorzystanie, w trakcie procesu wspomagania w szkołach, w których pracują, umiejętności przywódczych, wiedzy na temat stosowania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, zdobytych podczas szkolenia oraz umożliwienie ucz. wymiany doświadczeń z innymi dyrektorami w ramach sieci współpracy.

  Projekt będzie realizowane w terminie od 2018-08-01 do 2020-07-31 na obszarze województwa Wielkopolskiego. Całkowita wartość projektu to 5 764 773,30 zł, wartość dofinansowania to 5 591 830,10 zł.

  Projekt pn. „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM” jest realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020.