• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Pożyczki dla firm z województwa Podlaskiego – 0%

 • Pożyczki dla firm z województwa Podlaskiego – 0%

  Pożyczki dla firm z województwa Podlaskiego – 0%

  Prowadzenie firmy wiąże się  z różnego typu inwestycjami. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców z sektora MŚP i podmiotów dopiero wchodzących na rynek Fundusz Pożyczkowy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przygotował ofertę bardzo atrakcyjnej pożyczki z zerowym oprocentowaniem. Wsparciem objęte zostaną przedsiębiorstwa zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa podlaskiego.

  Fundusz Pożyczkowy (FP) udziela pożyczek:

  • mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP)
  • osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

   

  Przeznaczenie pożyczki – na cele inwestycyjne w tym:

  • zakup maszyn i urządzeń,
  • zakup, budowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych,
  • wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

   

  Warunki udzielania pożyczek:

  • oprocentowanie pożyczki 0% w skali roku,
  • maksymalna kwota pożyczki – 250 000 PLN,
  • maksymalny okres pożyczkowy – 60 miesięcy,
  • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6 miesięcy,
  • wkład własny – 20%,
  • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego,
  • pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:
   • hipoteka,
   • poręczenie osób trzecich,
   • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
   • cesja wierzytelności,
   • zastaw rejestrowy,
   • inne przewidziane prawem zabezpieczenie,
  • prowizja – od 1% do 5% (uzależniona od okresu kredytowania: 1 rok – 1%; 2 lata – 2%; 3 lata – 3%; 4 lata – 4%; 5 lat – 5%).